Sayın Law & Consulting

Hacer Sevgi Öznacar

Finans ve Muhasebe Yöneticisi Hacer Sevgi Öznacar
  • E. sevgioznacar@smshukuk.net
Sevgi Öznacar, 2017 yılından bu yana Sayın Hukuk ve Danışmanlık bünyesinde Finans ve Muhasebe birimde yönetici olarak çalışmakta olup, mevcut iç muhasebe politikalarının sürdürülmesi, gerektiğinde yeni politikalar oluşturulması, bütçe planlamaları, gerek yönetim gerek ise danışmanlık hizmeti verilen tüm şirketler için periyodik olarak aylık ve yıllık muhasebe raporlarının hazırlanması, tüm mutabakat süreçlerinin yönetilmesi ve müvekkil şirket bağımsız denetim çalışmalarının finansal tablolarının hazırlanmasından sorumludur.
Eğitim
Lisans, Konya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
Lisans, Anadolu Üniversitesi, İktisadi Fakültesi, Uluslararası İlişkiler