Skip links

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve çalışma hayatımızı düzenleyen kanunlar ile oluşan İş Hukuku, hem işçinin hem de işverenin hak ve yükümlülükleri ile sosyal güvenlik başta olmak üzere devletle ilişkileri düzenlemektedir. Sayın Law & Consulting olarak, müvekkillerimize işveren açısından bağlayıcı olan tüm yasal mevzuat ve uygulamalarına ilişkin hukuki danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktayız. Müvekkillerimizin insan kaynakları departmanlarına yasal mevzuatın uygulanmasına ilişkin operasyonel gerekliliklerde dikkate alınarak sonuç odaklı hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda başlıca aşağıdaki hizmetleri müvekkillerimize sağlamaktayız.

  • Şirket iç yönergelerinin incelenmesi, düzenlenmesi, hazırlanması
  • İş sözleşmelerinin incelenmesi, düzenlenmesi ve hazırlanması
  • İş sözleşmelerinin sona erme süreçlerinde hukuki danışmanlık
  • Arabuluculuk ve dava aşamaları ile işçi-işveren uyuşmazlıklarının takibi
  • Sosyal güvenlik hukukuna ilişkin danışmanlık 
  • Savunma istem, ihtar, fesih bildirimlerinin hazırlanması,
  • Mevzuat değişiklikleri doğrultusunda güncel bilgilendirme yapılması,
  • İş Hukuku mevzuatları uyarınca doğan yükümlülüklere ilişkin eğitimler verilmesi,
  • İş kazaları ve hastalıkları bakımından hukuki ve cezai sorumluluklar hakkında danışmanlık

Son Yayınlarımız