Sayın Law & Consulting

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukuku alanında iş yaşamı ile ilgili hem işçiler ve hem işverenler birçok uyuşmazlıkla karşılaşmaktadır. Bu kapsamda işe iade davaları, iş akdinin feshedilmesinden doğan alacak davaları, sosyal sigorta davaları yanında, iş sözleşmelerinin denetimi ile güncel mevzuat değişiklikleri ve Yargıtay kararları doğrultusunda uyarlanması, fesih öncesi süreç yönetimi, m feshin mevzuata uygunluğunun denetlenmesi, her türlü tutanak, savunma istem yazıları ve ihtarnamelerin hazırlanması ve benzeri. alanlarda firmamız sonuç odaklı dava ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

İşçilerin işverenleriyle ilişkilerini, toplu iş sözleşmelerini ve sendika kurallarını denetleyen iş ve Sosyal Güvenlik kanunu kapsamında her türlü danışma ve uyuşmazlıkların çözümünde Sayın Law & Consulting olarak tecrübeli avukat ekibimiz ile işveren müvekkillerimizin karşılaştıkları uyuşmazlıkları etkin çözüm yolları ile sonuçlandırmaktadır.

 

Bu kapsamda İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında dava ve danışmanlık hizmet başlıklarımız;

 • Şirket iç yönergelerinin incelenmesi, düzenlenmesi, hazırlanması;
 • Bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin incelenmesi, düzenlenmesi ve hazırlanması;
 • İş sözleşmelerinin sona erme süreçlerinde hukuki danışmanlık;
 • İş sözleşmelerinin sulh veya arabuluculuk yoluyla sona erdirilmesi,
 • Arabuluculuk ve dava aşamaları ile işçi-işveren uyuşmazlıklarının takibi;
 • Sosyal güvenlik hukukuna ilişkin danışmanlık;
 • Savunma istem, ihtar, fesih bildirimleri ile taahhütnamelerin hazırlanması;
 • Mevzuat değişiklikleri doğrultusunda güncel bilgilendirme yapılarak iş sözleşmelerinin uyarlanması;
 • Birleşme ve devralma süreçlerinde istihdama yönelik hukuki destek sağlanması,
 • İş Hukuku mevzuatları uyarınca doğan yükümlülüklere ilişkin eğitimler verilmesi;
 • İş kazaları ve hastalıkları bakımından hukuki ve cezai sorumluluklar hakkında danışmanlık ve dava hizmetleri olarak sıralanmaktadır.

Sayın Law & Consulting

Son Yayınlarımız