Sayın Law & Consulting

Taşımacılık ve Lojistik

Hem ulusak hem global alanda taşımacılık ülkemizde hava, kara ve deniz yolu ile yapılmaktadır. En çok tercih edilen kara yolu ile taşımacılık başta olmak üzere global olarak sık kullanılan deniz yolu ve hava yolu ile taşımacılığa ilişkin uygulanan güncel mevzuatlar ve içtihatlar çerçevesinde oluşan uyuşmazlıkların çözümünde belli uygulama ve kanunlar mevcuttur. Lojistik ve taşıma hukukunda öncelikle değinmemiz gereken CMR hukukudur. CMR hukuku, karayolları üzerinde taşımacılık ve ticaret yapılması sırasında uyulması gereken kurallar bütünü ve bir sözleşme olarak tanımlanmaktadır, 1956 yılında Cenevre’de yapılan toplantıda gündeme getirilen protokol kabul edilmiştir. Sayın Law & Consulting ulusal ve global şirketlere sözleşmeleri düzenleme, hukuk danışmanlığı ve dava takibinde hizmet vermektedir.

 

Bu kapsamda Taşımacılık ve Lojistik alanında dava ve danışmanlık hizmet başlıklarımız;

 • Alım ve satım işlemleri;
 • Liman ve gümrük işlemleri;
 • Gemi sicili;
 • Gemi inşa, değişim ve onarım gibi anlaşmaların hazırlanması ve müzakere edilmesi;
 • Kargo uyuşmazlıkları (kargo tazminatları);
 • Yolcu Taşımalarında Sigorta, Sigorta Zorunluluğu, Sigorta Tarifeleri Uyuşmazlıkları;
 • CMR, FCR, TTK Taşıma Mevzuat Hükümlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar;
 • Taşıma Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar, Gecikmeler, Zararlar;
 • Lojistik Hizmetleri ve Uyuşmazlıkları;
 • Mesuliyet Sigortaları, Yolcu tazminatları;
 • Kurtarma, Çatma;
 • Taşımacılık sözleşmeleri olarak sıralanmaktadır.

Sayın Law & Consulting

Son Yayınlarımız