Sayın Law & Consulting

Uluslararası Hukuk ve Vatandaşlık Hukuku

Sayın Law & Consulting, Türkiye’nin uluslararası ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi, yurtiçinde ve yurtdışında iş ve yatırım fırsatlarının tanıtımı yönündeki, özel sektör ile devlet kurumlarının faaliyetlerine katkıda bulunur. Dünyanın her yanından gelen yabancı uyruklu müvekkillerimize Türk hukuku hizmetleri sunmakta; Türk müvekkillerimize de uluslararası ticari ilişkilerinde irtibatta olduğumuz yabancı avukatlık ve hukuk büroları vasıtasıyla destek olmaktayız.

Sayın Law & Consulting, Uluslararası Hukuk alanında, Türkiye’deki işlemlerinin başlatılması ve yürütülmesi; bu işlemlerinin Türk ve/veya kendi ülke mevzuatlarına uygunluğunu sağlama ile Türk ve/veya yabancı müvekkillerinin, uluslararası ticari uyuşmazlıklarının çözümü konularında çok yönlü ve özgün bir hukuk danışmanlığı hizmeti sağlamaktadır. Vatandaşlık Hukuku alanında, özellikle yabancılara yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı alınması kapsamında; gayrimenkul hukuki inceleme ve satın alınması, vatandaşlık başvurusu belgelerinin hazırlanması, incelenmesi ve son hale getirilmesi; banka hesaplarının açılması, vergi numarası alınması; Türk kimlik kartları ve pasaportları için başvurulması gibi ilgili her türlü işlemi yerine getirmektedir.

 

Bu kapsamda Uluslararası Hukuk ve Vatandaşlık Hukuku alanında dava ve danışmanlık hizmet başlıklarımız;

  • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların; genel yolla veya evlilik yoluyla vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’inci maddesinde düzenlenen yatırım veya istihdam oluşturma yoluyla (istisnai yolla) vatandaşlığın kazanılmasında gerekli başvuruların yapılması ve sürecin sonuçlandırılması,
  • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 13/i bendi kapsamında, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • Türk vatandaşlığının Türk Vatandaşlık Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca seçimlik hak kullanılmamasına veya Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesine istinaden kaybedilmesi sürecinde müteakiben tekrar vatandaşlık için başvuru yapılması,
  • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabii tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 30. Maddesi kapsamında ikamet izin çeşitleri olan Kısa Dönem İkamet İzni, Aile İkamet İzni, Öğrenci İkamet İzni, Uzun Dönem İkamet İzni başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • Ulusal topraklardan sınır dışı edilme, bölgeyi terk etme yükümlülüğü, oturma iznini reddedilmesi, oturma izninin yenilenmesinin reddedilmesi durumlarının takibi ve sonuçlandırılması olarak sıralanmaktadır.

Sayın Law & Consulting

Son Yayınlarımız