Skip links

Kişisel Verilerin Korunması

Günümüz modern dünyasında toplumların en değerli varlığı “veri” halini almıştır. İnternetin yaygınlaşması ile katlanarak devam eden bilgi toplumu süreci, birçok hukuki problemleri beraberinde getirerek temel hak ve özgürlüklere zarar vermeye başlamış ve kişisel verilerin korunması hakkında yasal düzenlemeler yapılması zaruri hale gelmiştir. Zira düzenlemeler yapılmasının önemli sebeplerinden biri de ihlallerin çoğalmasıdır. 

Anayasa’ya eklenen fıkra ile ‘Kişisel Verilerin Korunması Hakkı’ Anayasal bir güvence halini almış, akabinde 24.03.2016 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile bu hak özel düzenlemeyle kabul edilerek yasalaşmış ve 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. KVKK ile kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişisel hakların ihlal edilmesinin önüne geçmek amaçlanmaktadır.

Hemen hemen her alanda kendine yer bulan kişisel veriler ve yapılan düzenlemeler ticari ilişkileri de ilgilendirmiş ve getirilen yaptırımlar, denetim mekanizmalarının oluşmasını sağlamıştır. Zira hem yasal hem teknik anlamda önlemlerin alınması kişisel verilerin korunması için zorunluluk haline gelmiştir. Sayın Law & Consulting olarak, bu alanda başlıca hizmetlerimiz:

  • KVKK kapsamında tabi oldukları yükümlülüklerin yerine getirilmesi için KVKK uyum projesinin yürütülmesi, 
  • Avrupa Birliği açısından mevcut kurallara ilave düzenlemeler öngören General Data Protection Regulation (GDPR-Tüzük)’a uyum sağlaması, 
  • Yurt dışı veri aktarımına ilişkin protokollerin hazırlanması ve bağlı şirketler ile uyum prosedürlerinin yürütülmesi, 
  • KVKK’ya uygun şekilde sözleşme maddelerinin hazırlanması ve/veya revize edilmesi, 
  • Veri Sorumluları açısından ilgili departmanlara şirket içi eğitimler sunulması 
  • VERBİS kayıt yükümlülüğü olan şirketlerin, tüm VERBİS süreçlerinin yürütülmesi

Son Yayınlarımız