Enerji Hukuku Enerji Piyasaları Mevzuat Değişiklikleri Hakkında
  • 20 Kasım 2020
  • Okuma Süresi: 3 dk

Petrol Piyasası Değişiklikleri Hakkında

07/02/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin çeşitli hükümlerinde değişiklikler yapılmış ve yeni hükümler eklenmiştir. 28/07/2020 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin çeşitli hükümlerinde değişiklikler yapılmış ve yeni hükümler eklenmiştir. 

 

Petrol Piyasası Kurul Kararı

11/01/2020 tarihinden Resmi Gazete’de yayımlanan EPDK Kurul Kararı ile “07/12/2016 tarihli ve 6648 sayılı Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” kabul edilerek ilgili kurul kararının 2 maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

18/02/2020 tarihinden Resmi Gazete’de yayımlanan EPDK Kurul Kararı ile “Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararı’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı” kabul edilerek ilgili kurul kararının Geçici Madde 1’i değiştirilmiştir. 

25/02/2020 tarihinden Resmi Gazete’de yayımlanan EPDK Kurul Kararı ile “7742 Sayılı Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticareti Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı” verilmiş ve çeşitli maddelerde değişiklikler yapılmıştır. 

 

Elektrik Piyasası

03/03/2020 tarihli Resmi Gazete ile “Elektrik Piyasası Bağlantı Ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” çıkarılmıştır. 

08/03/2020 ve 14/05/2020 tarihli Resmi Gazetelerde “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”ler çıkarılarak; yine 14/05/2020 tarihli Resmi Gazete’de son versiyonu ile “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” yayınlanmıştır. 01/03/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile beraber “Elektrik Şebeke Yönetmeliği”nin son hali yayımlanmıştır. 

01/03/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile beraber “Elektrik Şebeke Yönetmeliği”nin son hali yayımlanmıştır.

08/03/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile beraber “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi Ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik” son hali yayımlanmıştır.

21/04/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile beraber “Elektrik Dağıtımı Ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği”nin son hali yayımlanmıştır.

19/06/2020 tarihli Resmi Gazete ile “22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmış ve “Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği” yeni hali yayımlanmış olup, 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

NOT: EPDK tarafından çeşitli zamanlarda depolama ve iletim tarifelerine ilişkin tadil kararları alınmıştır.

 

Çeşitli Kanun ve Yönetmelik Değişilikleri

16/01/2020 tarihinden yayımlanan Resmi Gazete ile Rekabetin korunması Hakkında Kanunda değişiklik MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ 85 Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak, 1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

16/01/2020 tarihinden yayımlanan Resmi Gazete ile “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 Uncu Maddesine Göre 2020 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ” ile ilgili maddede düzenlenen idari para cezalarının 2019 yılı yeniden değerleme oranı olan %22,58 (yirmi iki virgül elli sekiz) oranında artırılarak uygulanacağı düzenlenmiştir.

25/01/2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çıkarılarak; “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik”te değişiklikler yapılmıştır.

28/02/2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile “30/10/2007 tarihli ve 26685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmış ve “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe konmuştur. 

28/02/2020 tarihinden yayımlanan Resmi Gazete ile “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çıkarılarak; “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmelik”te değişiklikler yapılmıştır.

28/02/2020 tarihinden yayımlanan Resmi Gazete ile “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çıkarılarak; “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmelik”te değişiklikler yapılmıştır.

 

2020 YILI İÇERİSİNDE EPDK TARAFINDAN EN ÇOK UYGULANAN CEZALAR

EPDK tarafından yıl içerisinde çoğunlukla aşağıda yer alan ihlaller nedeniyle cezalar verilmiştir;

Kurul izni olmaksızın dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti yapılması fiilinin tespit edilmesi,

Bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve tutarlı veriler içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi fiilinin tespit edilmesi

Ulusal stok yükümlülüğünün yerine getirilmemesi fiilinin tespit edilmesi,

Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurma veya akaryakıtı tağşiş etme fiilinin tespit edilmesi,

Yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali ile akaryakıtın tağşiş edilmesi fiilinin tespit edilmesi ,

Akaryakıt istasyonunda gizli sabit/seyyar tank, düzenek, ekipman bulundurma fiilinin tespit edilmesi,

Lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılması ve dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapması fiillerinin tespit edilmesi,

Dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması ve kurulu otomasyon sistemine müdahale edilmesi fiilinin tespit edilmesi, 

LPG dolumu/ikmali yapılan bir tesiste çalışan ve ilgili SGK hizmet döküm listesinde yer alan kişilerin tamamının LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası olmaması fiilinin tespit edilmesidir.