Sayın Law & Consulting

İnşaat ve Gayrimenkul

Gayrimenkul sektörü ülkemizde son yıllarda en hızlı gelişme gösteren sektörlerden biridir. Sayın Law & Consulting Türkiye ve yurt dışındaki gayrimenkul, inşaat ve altyapı projelerine ve bu sektörlerde çalışan şirketlere geniş ölçekte hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

Sayın Law & Consulting; inşaat sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerine, altyapı, HES projeleri, ÇED süreçleri, ruhsat işlemleri, kat yapı ve kat karşılığı inşaat, taşeronluk sözleşmelerinin ve ihalelerin tüm süreçlerinde, imar mevzuatına uyumluluk ile idari izinlerin alınması konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve müvekkillerini resmi ve özel kuruluş ve şahıslarla olan ihtilaflarda adli ve idari merciler önünde temsil etmektedir.

Sayın Law & Consulting; gayrimenkul alım, satım, kiralama, projelendirme ve proje danışmanlığı faaliyetlerinde bulunan müvekkillerine proje finansmanı, gayrimenkul hukuku alanında mevzuata uyum, alım-satım-kiralama sözleşmeleri ile proje ve danışmanlık sözleşmelerinde, iş ve işlemlerinin hukuki süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve müvekkillerini tüm hukuki ihtilaflarının çözümünde ve müzakeresinde, ayrıca özel ve tüzel kişilere karşı, tüm adli ve idari merciiler önünde her aşamada temsil etmektedir.

Sayın Law & Consulting

Son Yayınlarımız