Skip links

Taşımacılık ve Lojistik

Kara taşımacılığı ve lojistik sektörü alanında hizmet veren müvekkillerimize karşılaştıkları hukuki ihtilafların çözümünde danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız. Taşımacılık ve lojistik sektöründe,  taşıyıcı şirketler, üretici ve gönderici şirketler, antrepo şirketleri gibi birçok aktör yer almaktadır. Hukuk büromuz olarak, tüm bu aktörlerin yaşamış oldukları uyuşmazlıklarda firmalara hukuki danışmanlık vermekte ve icra-davalarını takip etmekteyiz. 

Bu alanda başlıca hizmetlerimiz;

  • Sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi gibi önleyici avukatlık hizmetleri
  • Malların taşınması esnasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü
  • Zarar, kayıp, hasar durumlarında danışmanlık ve icra-dava takibi
  • Kargo ve lojistik sektörlerindeki müvekkil şirketlere danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi
  • CRM kaynaklı ihtilafların çözümü  

Son Yayınlarımız